Najnowsze wydarzenia

Puchar Saenger 2015

powiększ

11 VIII 2015

Regulamin Pucharu Saenger 2015 -------------------Tutaj--------------------

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr II
 
Otwartych Towarzyskich Międzynarodowych
Zawodów Karpiowych:
,,Puchar Saengera 2015'
otwarte towarzyskie międzynarodowe zawody wędkarskie, rozgrywane na zbiorniku wodnym ,,Dobro Klasztorne' w Pobiedziskach w dniach 27 września - 03 października 2015 roku.
 
Program zawodów:
 
 • 27września 2015 roku ? niedziela, przybycie startujących 07.00 - 08.00
Rejestracja w biurze organizacyjnym zawodów nad łowiskiem Dobro Klasztorne w Pobiedziskach (plaża nad stanowiskiem nr 23) w godz.: 08.00 - 09.30 .
 • Godz. 10.00 - 13.00 oficjalne rozpoczęcie imprezy, (losowanie stanowisk, omówienie spraw organizacyjnych oraz uroczysty grill).
 • Godz. 13.00 - 14.00 przejazd na stanowiska, rozkładanie namiotów, przygotowanie sprzętu wędkarskiego,( po rozpakowaniu sprzętu uczestnicy zawodów odprowadzają pojazdy na parking ).
 • Godz. 14.00 - rozpoczęcie sondowania dna i nęcenia.
 • Godz. 15.00 - oficjalne rozpoczęcie zawodów przez pojedynczy sygnał akustyczny.
 • Ciepły posiłek przez wszystkie dni zawodów w godz. 13,00 ? 14,00.
 • 3 października godz.10.00 - koniec zawodów sygnał akustyczny na zakończenie zawodów, wszystkie wędki muszą być wyjęte z wody.
 • Składanie stanowisk godz.10.00 - 11.00, następnie przejazd do miejsca rejestracji zawodów (plaża nad stanowiskiem nr 23)
 • Oficjalne zakończenie zawodów godz. 12.00, przez ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
 • Jeden ciepły posiłek przez wszystkie dni zawodów w godz. 13,00 - 14,00.
 
Regulamin zawodów
 
Losowanie stanowisk:
 
 • Każda z drużyn startujących musi osobiście wziąć udział w losowaniu stanowisk.
 • Osoby nieobecne zostaną wykluczone z imprezy.
 • W przypadku, kiedy drużyna nie będzie mogła być obecna podczas losowania ze względów uznanych przez organizatorów i sędziego głównego zawodów za usprawiedliwione, losowania za tę drużynę wykona sędzia główny zawodów lub osoba przez niego wskazana z uczestników lub gości imprezy.
 • Losowanie, będzie przebiegać w jednej turze.
 • Kartki z numerami drużyn i stanowisk zamknięte będą w plastikowych pojemniczkach i umieszczone w dwóch koszach losujących.
 • Sędzia Główny Zawodów wylosuje pierwszą drużynę która rozpocznie losowanie, następnie kapitan pierwszej drużyny, wylosuje numer swojego stanowiska i numer następnej drużyny która przyjdzie do losowania i będzie losować w takiej kolejności jak drużyna poprzednia.
 
Telefony kontaktowe organizatorów za zorganizowanie i przebieg zawodów:
 
-                    Łukasz Tomczak - mobile: +48 501 65 66 50
-                    Marek Garbacz - mobile: +48 604 13 66 07
-                    e - mail w razie pytań do organizatorów: biuro@wks-sanger.pl
 
Informacje dodatkowe:
 
 • organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia dla drużyn /zawodników/ które chciałyby skorzystać z zakwaterowania oraz wyżywienia przed dniem otwarcia zawodów.
 
 

 

 

 

 

Zapraszamy na zawody Karpiowe Łowisko Dobro Klasztorne w Pobiedziskach. Zawody odbędą się w dniach 27 września - 03 października 2015 roku.

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Otwartych Towarzyskich Międzynarodowych Zawodów Karpiowych:
Puchar Saengera 2015

otwarte towarzyskie międzynarodowe zawody wędkarskie, rozgrywane na zbiorniku wodnym Dobro Klasztorne w Pobiedziskach w dniach 27 września  03 października 2015 roku. 

Zawody ujęte w Terminarzu Imprez Krajowych na 2015 rok 
(Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu)

Informacje organizacyjne

 1. Organizatorzy zawodów: WKS SANGER w Janowie Lubelskim, SÄNGER ROLLENLAGER GMBH & CO KG którzy, odpowiadają za zorganizowanie i przebieg zawodów zgodnie z regulaminem imprezy.
 2. Organizator ma prawo dokonać zmiany terminu, programu organizacji przed lub w trakcie trwania zawodów z przyczyn od niego niezależnych.
 3. O zmianie terminu zawodów uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej 15 dni przed zawodami lub jeżeli zmiany będą podejmowane w trakcie zawodów niezwłocznie po ich podjęciu.
 4. Biorący udział w zawodach wędkarskich pod nazwą Puchar Saengera 2015, są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, programu organizacji zawodów pod rygorem wykluczenia z zawodów.
 5. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej, w zawodach biorą udział dwu osobowe drużyny tworzące team.
 6. Każda drużyna może mieć jednego asystenta (trenera, opiekuna) po uzgodnieniu z organizatorem.
 7. Prawo startu w zawodach mają zawodnicy którzy zgłosili akces (chęć)uczestnictwa w zawodach oraz przesłali kartę startową i opłacili składkę członkowską organizacyjną.
 8. Zgłoszenia drużyn w formie elektronicznej będą przyjmowane od dnia 01 lutego 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
 9. Zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej który znajduje się pod adresem: http://www.wks-sanger.pl/formularz-zgloszeniowy
 10. Niezbędne informacje umieszczone są na stronie internetowej:
 11. Uczestnicy zawodów wnoszą składkę członkowska na organizację zawodów w której zawarte są koszty poniesione przez organizatora przy organizacji imprezy tzn. opłata łowiskowa, oznakowanie terenu zawodów, obsługę techniczną i sędziowską, puchary, statuetki, posiłek podczas trwania zawodów, ubezpieczenie startujących itp.
 12. Składka członkowska (organizacyjna ) stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów wynosi: od jednej dwu osobowej drużyny 900 zł. Słownie: dziewięćset złotych 00 gr.
 13. Składka członkowska (organizacyjna) stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. Brak wpłaty będzie jednoznaczny z wykluczeniem drużyny ze startu.
Wpłat należy dokonywać na: WKS SANGER konto nr: 21 9410 0000 2001 1017 9618 0001, PBS Janów Lubelski, z dopiskiem: Puchar Saengera 2015 oraz imiona i nazwiska uczestników.
 1. Ilość drużyn ograniczona o starcie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata składki organizacyjnej zawodów,
 2. Nagradzane miejsca: od pierwszego do piątego włącznie, oraz łowca największej ryby zawodów.
 1. Organizator przewiduje rywalizację indywidualną:
 • łowca pierwszej ryby zawodów powyżej 10 kg zaliczanej do klasyfikacji,
 • losowanie nagrody niespodzianki, w losowaniu biorą udział drużyny które zajęły miejsca nie nagradzane.
 1. Organizator przewiduje jeden ciepły posiłek dziennie przez wszystkie dni zawodów.
 2. Szczegółowy program oraz regulamin zawodów zostanie przekazany drużynom startującym w zawodach pocztą elektroniczną w terminie do 15 lipca 2015 roku.

Informacje dodatkowe

 • organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia dla drużyn /zawodników/ które chciałyby skorzystać z zakwaterowania oraz wyżywienia przed dniem otwarcia zawodów.
  Losowanie stanowisk:
 • Każda z drużyn startujących musi osobiście wziąć udział w losowaniu stanowisk.
 • Osoby nieobecne zostaną wykluczone z imprezy.
 • W przypadku, kiedy drużyna nie będzie mogła być obecna podczas losowania ze względów uznanych przez organizatorów i sędziego głównego zawodów za usprawiedliwione, losowania za tę drużynę wykona sędzia główny zawodów lub osoba przez niego wskazana z uczestników lub gości imprezy.
 • Losowanie, będzie przebiegać w jednej turze.
 • Kartki z numerami drużyn i stanowisk zamknięte będą w plastikowych pojemniczkach i umieszczone w dwóch koszach losujących.
 • Sędzia Główny Zawodów wylosuje pierwszą drużynę która rozpocznie losowanie, następnie kapitan pierwszej drużyny, wylosuje numer swojego stanowiska i numer następnej drużyny która będzie losować w takiej kolejności jak drużyna poprzednia.
  Nagrody
  I miejsce  Puchary z dedykacją, oraz sprzęt karpiowy.
  II miejsce  Puchary z dedykacją, oraz sprzęt.
  III miejsce  Puchary z dedykacją, oraz sprzęt karpiowy.
  Największa ryba zawodów  Puchar z dedykacją, oraz sprzęt karpiowy.
  Nagradzane będą miejsca w klasyfikacji generalnej do piątego włącznie.
  Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy znaczek organizacyjny.
  Jeżeli podczas zawodów żadna z drużyn nie złowi ryby zaliczanej do ogólnej klasyfikacji rozdział nagród odbędzie się drogą losowania ale jako nagrody okolicznościowe w postaci Dyplomów lub drobnych upominków wędkarskich

Telefony kontaktowe organizatorów

© 20222014 - Sänger Polska - Profesjonalny sprzęt wędkarski

Stronę wykonanało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na Prywatności i plików Cookies X