Najnowsze wydarzenia

Puchar Saenger 2016

powiększ

07 IX 2016

Zawody odbywają się na żywej rybie.

1. Rozkładanie na brzegu dozwolone jest jedynie zawodnikom w obszarze wyznaczonym stanowiskiem.

2. Do czasu rozpoczęcia zawodów samochody muszą zostać odstawione na główny parking łowiska. Nie dozwolony jest wjazd, pojazdów mechanicznych, przyczep

kempingowych na stanowiska podczas zawodów.

3. Nie dozwolona jest pomoc osób trzecich przy rozkładaniu wędek, montażu zestawów oraz podczas łowienia w czasie trwania zawodów.

4. Odległość między drużynami wynosi około 30-60 metrów z wyznaczonym środkiem stanowiska poprzez tabliczkę z numerem.

5. Każdy z zespołów musi rozłożyć swój namiot (namioty) i wędki wewnątrz stanowiska.

6. Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia swoich zestawów w łowisku, wewnątrz swojego stanowiska.

7. Drużyny w celu oznakowania łowiska mogą używać markerów (w ilości trzech sztuk na drużynę).

8. Wszelkie nieporozumienia muszą być natychmiast zgłaszane sędziemu, który ma

obowiązek rozstrzygnięcia sporu a w razie spraw wykraczających poza jego kompetencje,

zobowiązany jest przekazać sprawę do organizatora zawodów który ma głos decydujący .

9. W razie nie dostosowania się do zaleceń sędziego, drużyna może być upomniana lub po dwóch upomnieniach wykluczona z zawodów.

10. Łowienie ryb dozwolone jest jedynie z brzegu.

11. Nęcić można przy pomocy rury wyrzutowej, łyżki zanętowej, procy, rakiety i itp.

12. Nie dozwolone jest używanie zdalnie sterowanych łódek do wywożenia przynęt, zestawów, nęcenia podczas trwania zawodów. 

13. W dniu rozpoczęcia zawodów (niedziela) dopuszcza się możliwość skorzystania z pontonów, łodzi, łódek zdalnie sterowanych oraz wszelkiego rodzaju sonarów celem wysądowania dna, postawienia markerów oraz zanęcenia łowiska. Czynności te dopuszczone będą z chwilą wjazdu ekipy na stanowisko do czasu rozpoczęcia zawodów, tj. godziny 15.00. Następnie obowiązywał będzie całkowity zakaz pływania i korzystania z w/w. środków do czasu zakończenia zawodów.

14. Nęcenie jest dozwolone wyłącznie z brzegu w zakresie danego stanowiska.

15. Każda drużyna łowi ogólnie na 4 wędki (po 2-ie na każdego zawodnika).

16. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać, co najmniej jeden zawodnik

17. Jeżeli dwaj zawodnicy na jakiś czas będą chcieli opuścić stanowisko, zestawy muszą wyciągnąć z wody.

18. W razie rezygnacji z łowienia przez jednego z zawodników, drugi członek drużyny może łowić jedynie na dwie wędki.

19. Dozwolone są jedynie klasyczne zestawy karpiowe z 1 haczykiem na przyponie (metoda włosowa długość przyponu końcowego ograniczona do 60 cm).

20. Nie dozwolone jest stosowanie koszyka zanętowego.

21. Metoda spławikowa, drgająca szczytówka, kula wodna, oraz metoda Zig Rig są zabronione. Zabrania się stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej.

22. Dozwolone są przynęty selektywne w postaci kulek proteinowych i pelletu i ziaren.

23. Nie dozwolone jest stosowanie zanęt i przynęt pochodzenia zwierzęcego.

24. Zezwala się na stosowanie nasion roślin: kukurydzy, grochu, konopi, itp jako zanęt i przynęt.

25. Zezwala się na stosowanie suchej zanęty.

26. Nie zezwala się na holowanie i podbieranie ryb z wykorzystaniem środka pływającego.

27. Podbierać można jedynie podbierakiem o możliwie jak największym rozstawie ramion (minimum 80 cm).

28. Podczas podbierania i odhaczania ryby, należy zachować szczególną ostrożność, aby ryba nie została pokaleczona.

29. Odhaczanie ryb dozwolone jest tylko z zastosowaniem maty do odhaczania ryb, w innym przypadku ryba nie będzie zaliczona.

30. Każda złowiona ryba po odhaczeniu, powinna mieć miejsce wbicia haka lub

ewentualnych otarć zdezynfekowane środkiem dezynfekującym (środek jest

obowiązkowy) .

31. Każda złowiona ryba musi być zgłoszona sędziemu niezwłocznie po jej złowieniu.

32. Do czasu nadejścia sędziego wagowego, ryba musi być przetrzymywana w

wodzie, w worku karpiowym pojedynczo (jedna ryba w jednym worku karpiowym).

33. Sędzia waży rybę i wpisuje ją w kartę połowów, na karcie składają swój podpis sędzia i

zawodnik, który złowił rybę, po zważeniu i ewentualnym sfotografowaniu ryba musi być ostrożnie wypuszczona do wody.

34. Worki karpiowe nie będą dostarczone przez organizatorów.

35. Hol ryby musi się odbywać w obrębie swojego stanowiska, jeżeli ryba wpłynie na łowisko sąsiedniej drużyny i naruszy żyłki i zestawy sąsiadów, mogą oni, (ale nie muszą) zgłosić protest do sędziego sektorowego.

36. W razie takiego protestu, złowiona ryba nie zostanie zaliczona.

37. Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać rybę.

38. Ryby zacięte tuż przed sygnałem końcowym zawody, aby były zaliczone, muszą zostać wyholowane w ciągu 15 minut po sygnale.

39. Do klasyfikacji liczą się karpie i amury o wadze od 3 kg.

40. Waga każdej ryby podawana jest do dwóch miejsc po przecinku.

41. Klasyfikację generalną rozstrzyga łączna suma wagowa wszystkich złowionych ryb przez drużynę podczas zawodów.

42. W razie takich samych wyników, wyżej uplasuje się drużyna, która złowiła rybę(y) o większej wadze, a w dalszej kolejności, która złowiła większą ilość ryb.

43. Jeżeli podczas zawodów żadna z drużyn nie złowi ryby zaliczanej do klasyfikacji a w dalszej części z uwagi na brak wyników we współzawodnictwie sportowym, rozdział nagród odbędzie się drogą losowania ale jako nagrody okolicznościowe w postaci dyplomów lub drobnych upominków.

44.Organizator zawodów ma prawo w każdej chwili poprosić o okazanie bagażu i wnętrza

samochodu zawodników w ich obecności, (którzy muszą im to umożliwić), w razie podejrzenia o oszustwo lub złamanie regulaminu zawodów.

45. Zawodnicy przyłapani na oszustwie lub złamaniu regulaminu zawodów, będą niezwłocznie wydaleni z zawodów, nie będzie im również zwracane wpisowe.

46. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych nagłych zdarzeń, sędzia zawodów w uzgodnieniu z Organizatorem zawodów, może przerwać, lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatnim przypadku, klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu w momencie przerwania zawodów.

47. Zabronione jest rozniecanie ognisk.

48. Przez cały czas trwania zawodów zabronione jest zawodnikom poruszanie się pojazdami silnikowymi.

49. Osoby nie uczestniczące w zawodach, odwiedzające uczestników zawodów na stanowiskach, należy zgłosić u organizatora zawodów lub sędziego.

50. Przebywanie osób odwiedzających po godz.18.00 na stanowiskach, tylko za zgodą organizatorów.

51. Pojazdami silnikowymi mogą poruszać się jedynie organizatorzy, sędziowie i obsługa zawodów oraz służby medyczne i porządkowe.

52. Przed rozpoczęciem sondowania dna i nęcenia sędziowie sprawdzą: wyposażenie w postaci: podbierak karpiowy, worek karpiowy, mata do odhaczania, środek dezynfekujący.

53. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek, umożliwienia sfotografowania, filmowania stanowiska wędkarskiego jego osoby i złowionych ryb.

54. Uczestnicy zawodów akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na

publikację zdjęć z zawodów z ich wizerunkiem w przekazach medialnych.

 

Asystent (trener)

 

a. Każda drużyna może mieć jednego asystenta ? trenera (odpłatnie).

b. Każdy asystent jest zobowiązany do zarejestrowania się razem z

zawodnikami w dniu rejestracji.

c. Asystent (trener) może pomagać zawodnikom swojej drużyny w dostarczaniu

i przygotowywaniu posiłków, rozkładaniu i składaniu stanowiska, wzywaniu

sędziów oraz pilnowaniu stanowiska podczas nieobecności jednego z zawodników.

 

Asystent nie może:

1. Nęcić i pomagać w nęceniu.

2. Przygotowywać, wywozić i zarzucać zestawów.

3. Zacinać ryb.

4. Holować ryb.

5. Podbierać ryb.

Jeżeli asystent będzie wykonywał powyższe czynności zespół zostanie wykluczony z zawodów.

UWAGA:

? organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne zawodników wynikłe w trakcie trwania imprezy,

? organizator ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,

? ilość drużyn ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania wpłaty wpisowego.

? podczas trwania zawodów obowiązuje zakaz spożywania napoi alkoholowych oraz używania środków odurzających ? niedozwolonych przez zawodników i asystentów (trenerów).

Losowanie stanowisk będzie przebiegać w jednej turze.

Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 1000 zł (zespół) Asystent 250 zł.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze startu w zawodach. Organizator ma prawo zmiany regulaminu.

 

Program zawodów:

 

  • 18 września 2016 roku (niedziela), przybycie startujących godz. 07.00 - 08.00

Rejestracja w biurze organizacyjnym zawodów nad łowiskiem Nekielka w godz.: 08.00 ? 10.00.

  • Godz. 10.00 - 13.00 oficjalne rozpoczęcie imprezy, (losowanie stanowisk, omówienie spraw organizacyjnych oraz uroczysty posiłek).

  • Godz. 13.00 przejazd na stanowiska, rozkładanie namiotów, przygotowanie sprzętu wędkarskiego,( po rozpakowaniu sprzętu uczestnicy zawodów odprowadzają pojazdy na parking ).

  • Rozpoczęcie sondowania dna i nęcenia.

  • Godz. 15.00 - oficjalne rozpoczęcie zawodów przez pojedynczy sygnał akustyczny.

  • Ciepły posiłek podczas zawodów (poniedziałek-piątek) w godz. 14.00-14.30

  • 24 września (sobota) godz.10.00 - koniec zawodów sygnał akustyczny na zakończenie zawodów, wszystkie zestawy-wędki muszą być wyjęte z wody.

  • Składanie stanowisk godz.10.00 - 12.00, następnie przejazd do miejsca rejestracji zawodów.

  • Oficjalne zakończenie zawodów godz. 12.00, przez ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

  •  

Nagrody

I miejsce Puchary z dedykacją, oraz sprzęt karpiowy.

II miejsce Puchary z dedykacją, oraz sprzęt karpiowy

III miejsce Puchary z dedykacją, oraz sprzęt karpiowy.

Największa ryba zawodów Puchar z dedykacją, oraz sprzęt karpiowy.

Nagradzane będą miejsca w klasyfikacji generalnej do piątego włącznie.

© 20222014 - Sänger Polska - Profesjonalny sprzęt wędkarski

Stronę wykonanało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na Prywatności i plików Cookies X