Najnowsze wydarzenia

Puchar Saenger 2018

powiększ

30 X 2017

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Organizatorem zawodów jest firma EXPERT-KARP, która ma decydujący głos we wszystkich kwestiach związanych z regulaminem i przebiegiem zawodów (w porozumieniu z firmą Saenger).
Organizator może w każdej chwili zmienić całość lub część regulaminu. O wszystkich zmianach startujący muszą być poinformowani przed rozpoczęciem zawodów.
Biorący udział w zawodach są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminu imprezy pod rygorem wykluczenia z zawodów. W zawodach wezmą udział max. 24 zespoły.
Po zakończeniu losowania ekipy będą mogły dojechać samochodami w rejon wylosowanego wcześniej stanowiska ? celem wypakowania sprzętu. Do czasu rozpoczęcia wędkowania wszystkie samochody muszą być odstawione ? zaparkowane na głównym parkingu przy st.14 i 9. Na teren zawodów nie będą wpuszczane przyczepy kempingowe, na każdym z brzegów jeziora ustawione są toalety, będzie można również korzystać z prysznica.
W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami przez zawodników jak i gości odwiedzających uczestników zawodów. Osoby odwiedzające startujących, przed wejściem na teren zawodów muszą powiadomić organizatorów lub sędziów zawodów o odwiedzinach danej ekipy, następnie po uzyskaniu zgody mogą udać się do danej ekipy wyłącznie pieszo, pojazdy muszą zostać pozostawione na I lub II parkingu wjazdowym. Teamy startujące w zawodach wyrażają zgodę na filmowanie ich, robienie im zdjęć podczas trwania zawodów jak również na dowolne wykorzystanie ( publikację ) przez organizatorów wykonanych w czasie zawodów zdjęć i filmów. Każdy startujący zespół codziennie podczas trwania zawodów otrzyma ciepły posiłek. Wszystkie informacje dotyczące zawodów rejestracji ekip na zawody, znajdziecie na www.expert-karp.pl, www.saengerpolska.pl Z zawodów tych przeprowadzane będą relacje on line na portalu karpiowym www.portal.expert-karp.pl Każdy zespół w trakcie imprezy otrzyma ulotki z informacją, pod jakim numerem telefonu będzie można zamówić dodatkowe produkty żywnościowe, spożywcze, napoje, pizza itd., które w razie złożenia zamówienia zostaną dowiezione na dane stanowisko.
Patroni medialni:- Portal Expert-Karp,

Opłata startowa 1150 zł/zespół

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze startu w zawodach.

REJESTRACJA
Każda Ekipa startująca w zawodach jest zobowiązana do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym zawodów w godzinach podanych w terminarzu zawodów. W celu rejestracji prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. Teamy, które nie zgłoszą się do rejestracji, nie będą mogły wziąć udziału w zawodach. Nie będzie im również zwrócone wpisowe. Zespół, który zgłosi do zawodów asystenta, również musi go zarejestrować. Koszt startu asystenta w zawodach wynosi 300zł, otrzymuje on codziennie obiad. Obowiązki asystenta opisane są w regulaminie zawodów.

LOSOWANIE STANOWISK
Każdy ze startujących Teamów musi osobiście wziąć udział w losowaniu stanowisk. Losowanie będzie przebiegać w następujący sposób:
Gość honorowy wylosuje numer drużyny, która rozpocznie losowanie. Drużyna ta wylosuje z I-go koszyka jedną piłeczkę z numerem stanowiska. Wylosowany numer stanowiska będzie obowiązujący. Następnie z II-go koszyka wylosują numer następnej drużyny, która podejdzie do losowania itd.
NAGRODY
Nagrody w sprzęcie karpiowym otrzyma 5 pierwszych ekip w ogólnej klasyfikacji,
Wyłącznym sponsorem jest Saenger Rollenlager oddział w Polsce oraz Expert-Karp.

I miejsce Puchary z dedykacją, sprzęt karpiowy oraz 5-dniowa zasiadka na łowisku do wykorzystania w roku 2018/179
II miejsce Puchary z dedykacją, sprzęt karpiowy oraz 3-dniowa zasiadka na łowisku do wykorzystania w roku 2018/19,
III miejsce Puchary z dedykacją, sprzęt karpiowy oraz 2-dniowa zasiadka na łowisku do wykorzystania w roku 2018/19, .
Największa ryba zawodów Puchar z dedykacją, oraz sprzęt karpiowy.
Nagradzane będą miejsca w klasyfikacji generalnej do piątego włącznie.

TERMINARZ ZAWODÓW:
---------------------------------------
23 września 2018 roku (niedziela), przybycie startujących godz. 07.00 - 08.00
Rejestracja w biurze organizacyjnym zawodów nad łowiskiem Nekielka w godz.: 08.00 ? 10.00.
Godz. 10.00 - 13.00 oficjalne rozpoczęcie imprezy, (losowanie stanowisk, omówienie spraw organizacyjnych oraz uroczysty posiłek).
Godz. 13.00 przejazd na stanowiska, rozkładanie namiotów, przygotowanie sprzętu wędkarskiego,( po rozpakowaniu sprzętu uczestnicy zawodów odprowadzają pojazdy na parking ).
Rozpoczęcie sondowania dna i nęcenia.
Godz. 15.00 - oficjalne rozpoczęcie zawodów przez pojedynczy sygnał akustyczny.
Ciepły posiłek podczas zawodów (poniedziałek-piątek) w godz. 14.00-14.30
29 września (sobota) godz.10.00 - koniec zawodów sygnał akustyczny na zakończenie zawodów, wszystkie zestawy-wędki muszą być wyjęte z wody.
Składanie stanowisk godz.10.00 - 12.00, następnie przejazd do miejsca rejestracji zawodów.
Oficjalne zakończenie zawodów godz. 12.00, przez ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Regulamin asystenta:
-----------------------------

1- Każda drużyna może mieć jednego asystenta ? trenera (odpłatnie).
2- Każdy asystent jest zobowiązany do zarejestrowania się razem z
zawodnikami w dniu rejestracji.
3- Asystent (trener) może pomagać zawodnikom swojej drużyny w dostarczaniu
i przygotowywaniu posiłków, rozkładaniu i składaniu stanowiska, wzywaniu
sędziów oraz pilnowaniu stanowiska podczas nieobecności jednego z zawodników.

Asystent nie może:
- Nęcić i pomagać w nęceniu.
- Przygotowywać, wywozić i zarzucać zestawów.
- Zacinać ryb.
- Holować ryb.
- Podbierać ryb.
Jeżeli asystent będzie wykonywał powyższe czynności zespół zostanie wykluczony z zawodów:
UWAGA:
? organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne zawodników wynikłe w trakcie trwania imprezy,
? uczestnicy zawodów ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

? podczas trwania zawodów obowiązuje zakaz spożywania napoi alkoholowych oraz używania środków odurzających ? niedozwolonych przez zawodników i asystentów (trenerów).

REGULAMIN ZAWODÓW :
___________________________

Zawody odbywają się na żywej rybie.

1. Rozkładanie na brzegu dozwolone jest jedynie zawodnikom w obszarze wyznaczonym stanowiskiem.
2. Do czasu rozpoczęcia zawodów samochody muszą zostać odstawione na główny parking łowiska. Nie dozwolony jest wjazd, pojazdów mechanicznych, przyczep kempingowych na stanowiska podczas zawodów.
3. Nie dozwolona jest pomoc osób trzecich przy rozkładaniu wędek, montażu zestawów oraz podczas łowienia w czasie trwania zawodów.
4. Odległość między drużynami wynosi około 30-60 metrów z wyznaczonym środkiem stanowiska poprzez tabliczkę z numerem.
5. Każdy z zespołów musi rozłożyć swój namiot (namioty) i wędki wewnątrz stanowiska.
6. Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia swoich zestawów w łowisku, wewnątrz swojego stanowiska nie przekraczając środka-połowy jeziora.
7. Drużyny w celu oznakowania łowiska mogą używać markerów tyczkowych (w ilości trzech sztuk na drużynę).
8. Wszelkie nieporozumienia muszą być natychmiast zgłaszane sędziemu, który ma obowiązek rozstrzygnięcia sporu a w razie spraw wykraczających poza jego kompetencje, zobowiązany jest przekazać sprawę do organizatora zawodów który ma głos decydujący .
9. W razie nie dostosowania się do zaleceń sędziego, drużyna może być upomniana lub po dwóch upomnieniach wykluczona z zawodów.
10. Łowienie ryb dozwolone jest jedynie z brzegu.
11. W dniu rozpoczęcia zawodów (niedziela) dopuszcza się możliwość skorzystania z pontonów, łodzi, łódek zdalnie sterowanych oraz wszelkiego rodzaju sonarów celem wysondowania dna, postawienia markerów oraz zanęcenia łowiska. Czynności te dopuszczone będą z chwilą wjazdu ekipy na stanowisko do czasu rozpoczęcia zawodów, tj. godziny 15.00. Następnie obowiązywał będzie całkowity zakaz pływania i nęcenia w tym dniu.
12. W godzinach 9.00/10.00 oraz 17.00/18.00 od poniedziałku do soboty, będzie istniała możliwość sondowania, nęcenia , wywożenia zestawów przy pomocy środków pływających i łódek zdalnie sterowanych. Nęcić również można przy pomocy rury wyrzutowej, łyżki zanętowej, procy, rakiety i itp.,z brzegu.
13. Osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi obligatoryjnie muszą używać kapoków lub kamizelek asekuracyjnych.
14. Przez cały okres trwania zawodów oprócz godzin wyszczególnionych w pkt. 12 lokowanie zestawów w wodzie odbywać się musi z brzegu.
15. Każda drużyna łowi ogólnie na 4 wędki (po 2-ie na każdego zawodnika).
16. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać, co najmniej jeden zawodnik
17. Jeżeli dwaj zawodnicy na jakiś czas będą chcieli opuścić stanowisko, zestawy muszą wyciągnąć z wody.
18. W razie rezygnacji z łowienia przez jednego z zawodników, drugi członek drużyny może łowić jedynie na dwie wędki.
19. Dozwolone są jedynie klasyczne zestawy karpiowe z 1 haczykiem na przyponie (metoda włosowa długość przyponu końcowego ograniczona do 60 cm).
20. Nie dozwolone jest stosowanie koszyka zanętowego.
21. Metoda spławikowa, drgająca szczytówka, kula wodna, oraz metoda Zig Rig są zabronione. Zabrania się stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej.
22. Dozwolone są przynęty selektywne w postaci kulek proteinowych i pelletu i ziaren.
23.Nie dozwolone jest stosowanie zanęt i przynęt pochodzenia zwierzęcego.
24. Zezwala się na stosowanie nasion roślin: kukurydzy, grochu, konopi, itp jako zanęt i przynęt.
25. Zezwala się na stosowanie suchej zanęty.
26. Nie zezwala się na holowanie i podbieranie ryb z wykorzystaniem środka pływającego.
27. Podbierać można jedynie podbierakiem o możliwie jak największym rozstawie ramion (minimum 80 cm).
28. Podczas podbierania i odhaczania ryby, należy zachować szczególną ostrożność, aby ryba nie została pokaleczona.
29. Odhaczanie ryb dozwolone jest tylko z zastosowaniem maty do odhaczania ryb, w innym przypadku ryba nie będzie zaliczona.
30. Każda złowiona ryba po odhaczeniu, powinna mieć miejsce wbicia haka lub
ewentualnych otarć zdezynfekowane środkiem dezynfekującym (środek jest
obowiązkowy) .
31. Każda złowiona ryba musi być zgłoszona sędziemu niezwłocznie po jej złowieniu.
32. Do czasu nadejścia sędziego wagowego, ryba musi być przetrzymywana w
wodzie, w worku karpiowym pojedynczo (jedna ryba w jednym worku karpiowym).
33. Sędzia waży rybę i wpisuje ją w kartę połowów, na karcie składają swój podpis sędzia i zawodnik, który złowił rybę, po zważeniu i ewentualnym sfotografowaniu ryba musi być ostrożnie wypuszczona do wody.
34. Worki karpiowe nie będą dostarczone przez organizatorów.
35. Hol ryby musi się odbywać w obrębie swojego stanowiska, jeżeli ryba wpłynie na łowisko sąsiedniej drużyny i naruszy żyłki i zestawy sąsiadów, mogą oni, (ale nie muszą) zgłosić protest do sędziego zawodów.
36. W razie takiego protestu, złowiona ryba nie zostanie zaliczona.
37. Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać rybę.
38. Ryby zacięte tuż przed sygnałem końcowym zawody, aby były zaliczone, muszą zostać wyholowane w ciągu 15 minut po sygnale.
39. Do klasyfikacji liczą się karpie i amury o wadze od 3 kg.
40. Waga każdej ryby podawana jest do dwóch miejsc po przecinku.
41. W klasyfikacji generalnej liczy się waga 5 największych ryb złowionych przez każdy startujący zespół.
42. W razie takich samych wyników, wyżej uplasuje się drużyna, która złowiła rybę(y) o większej wadze, a w dalszej kolejności, która złowiła większą ilość ryb.
43. Jeżeli podczas zawodów żadna z drużyn nie złowi ryby zaliczanej do klasyfikacji a w dalszej części z uwagi na brak wyników we współzawodnictwie sportowym, rozdział nagród odbędzie się drogą losowania ale jako nagrody okolicznościowe w postaci dyplomów lub drobnych upominków.
44.Organizator zawodów ma prawo w każdej chwili poprosić o okazanie bagażu i wnętrza samochodu zawodników w ich obecności, (którzy muszą im to umożliwić), w razie podejrzenia o oszustwo lub złamanie regulaminu zawodów.
45. Zawodnicy przyłapani na oszustwie lub złamaniu regulaminu zawodów, będą niezwłocznie wydaleni z zawodów, nie będzie im również zwracane wpisowe.
46. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych nagłych zdarzeń, sędzia zawodów w uzgodnieniu z Organizatorem zawodów, może przerwać, lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatnim przypadku, klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu w momencie przerwania zawodów.
47. Zabronione jest rozniecanie ognisk.
48. Przez cały czas trwania zawodów zabronione jest zawodnikom poruszanie się pojazdami silnikowymi.
49.Osoby nie uczestniczące w zawodach, odwiedzające uczestników zawodów na stanowiskach, należy zgłosić u organizatora zawodów lub sędziego.
50. Przebywanie osób odwiedzających po godz.18.00 na stanowiskach, tylko za zgodą organizatorów.
51. Pojazdami silnikowymi mogą poruszać się jedynie organizatorzy, sędziowie i obsługa zawodów oraz służby medyczne i porządkowe.
52. Przed rozpoczęciem sondowania dna i nęcenia sędziowie sprawdzą: wyposażenie w postaci: podbierak karpiowy, worek karpiowy, mata do odhaczania, środek dezynfekujący, kamizelka ratunkowa.
53. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek, umożliwienia sfotografowania, filmowania stanowiska wędkarskiego jego osoby i złowionych ryb.
54. Uczestnicy zawodów akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na publikację zdjęć i filmów z zawodów z ich wizerunkiem w przekazach medialnych.
55. Startujący podczas zawodów zobowiązani są stosować się do regulaminu łowiska. 

 

Telefony kontaktowe organizatorów:

 

Marek Krawczyk tel/mobile + 48 503066667 Przemysław Hedrych tel/mobile +48 603053643

www.expert-karp.pl

Udanych zawodów i przyjemnie spędzonego czasu życzą Organizatorzy


Zgłoszenia: http://www.expert-karp.pl/strona-glowna.html#zgloszenia

X

© 20242014 - Sänger Polska - Profesjonalny sprzęt wędkarski

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na Prywatności i plików Cookies X